Jubilanti

Etela Mašurová 90 rokov

Jubilujúca 2017 - 90 rokov

Etela Mašurová 90 rokov

Jubilujúca 2017 - 90 rokov

Gabriela Grúňová 80 rokov

Jubilujúca 2017 - 80 rokov

Gabriela Grúňová 80 rokov

Jubilujúca 2017 - 80 rokov

MUDr. Jozef Chrančok 80 rokov

Jubilujúci 2017 - 80 rokov

MUDr. Jozef Chrančok 80 rokov

Jubilujúci 2017 - 80 rokov

Karol Kapitáň 90 rokov

Jubilujúci 2014 - 90 rokov

Karol Kapitáň 90 rokov

Jubilujúci 2014 - 90 rokov