Kontakt

Budova Obecného úradu v Jesenskom

Adresa úradu:

Obecný úrad Jesenské

935 36  Jesenské č. 28

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Ďalšie kontaktné údaje:

Tel.: 036/63 98 108

mobil: 0948 345 550

e-mail: starostkaobecjesenske@gmail.com

IČO: 31823998

DIČ: 2021239814

IBAN: SK66 0200 0000 0000 3542 0152

BIC: SUBASKBX

Počet obyvateľov k 18.04.2023: 45

Starostka obce: Eva Mozoličová

Zástupca starostky obce: Mgr. Róbert Kling

Odborná referentka:Ivana Bahík


Poslanci obecného zastupiteľstva:
  • Ing. Martina Chrančoková, PhD.
  • Jitka Jablonská
  • Mgr. Róbert Kling
  • Tomáš Kmeťo
  • Vít Macák