Aktuality

  • 31. 01. 2019 - Verejná vyhláška - odkaz na článok
  •  30. 01. 2019 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
  • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava - Správa energetických zariadení Stred

          Výzva - odkaz na článok

          Upozornenie vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV - odkaz na článok