Predtým a teraz (rok 2018)

Kontajner na komunálny odpad

Kontajner na komunálny odpad - predtým

Kontajner na komunálny odpad

Kontajner na komunálny odpad - teraz

Silážne jamy

Revitalizácia pozemku: Silážne jamy - predtým

Silážne jamy

Revitalizácia pozemku: Silážne jamy - teraz

Separovanie odpadu

Separovanie odpadu - predtým

Separovanie odpadu

Separovanie odpadu - predtým

Separovanie odpadu

Separovanie odpadu - teraz

Futbalové bránky

Futbalové bránky - predtým

Futbalové bránky

Futbalové bránky - teraz

Basketbalový kôš

Basketbalový kôš - predtým

Basketbalový kôš

Basketbalový kôš - teraz

Detské ihrisko

Detské ihrisko - predtým