Oslava 25. výročia osamostatnenia sa obce (rok 2018)

1

Sála prichystaná v prípade zlého počasia

2

Tanečný parket

3

Osadenie nových futbalových bránok

4

Osadenie nových futbalových bránok

5

Úprava terénu

6

Oprava diery pred bufetom

7

Členovia organizačného tímu

8

Varenie guláša

9

Ešte dochutiť

10

Maľovanie na tvár

11

Maľovanie na tvár

12

Testovanie nových bránok