Stretávka 2017- Pozemkové spoločenstvo " Jesenské údolie"