Prvá obecná brigáda 2015

Obecná brigáda 01

Skladanie regálov - zriaďujeme knižnicu

Obecná brigáda 02

Úprava miestnosti

Obecná brigáda 03

Zakladanie knižnice - stavanie regálov a úprava miestnosti

Obecná brigáda 04

Zvesenie vianočného osvetlenia

Obecná brigáda 05

Zvesenie vianočného osvetlenia

Obecná brigáda 06

Zvesenie vianočného osvetlenia

Obecná brigáda 07

Zakladáme knižnicu - prvé knihy idú do políc

Obecná brigáda 08

Evidencia kníh

Obecná brigáda 09

Ešte skontrolovať

Obecná brigáda 10

Teraz všetko uložiť