Projekt Program obnovy dediny 2020

Vitrína pred kostolom

Vitrína bude slúžiť na kostolné oznamy