Obecné zastupiteľstvo

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva:

  • 30. 11. 2018 o 17:00 hod. - 1. ustanovujúce zasadnutie OZ - uznesenie ( klikni na odkaz)
  • 06. 12. 2018 o 18:00 hod. - 2. zasadnutie OZ - uznesenie  (klikni na odkaz)
  • 28. 02. 2019 o 18:30 hod. - 3. zasadnutie OZ
Poslanci obecného zastupiteľstva:
  • Ing. Martina Chrančoková, PhD.
  • Ing. Pavol Ivan
  • Tomáš Kmeťo
  • František Šári
  • Gabriela Grúňová