Obecné zastupiteľstvo

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva:

 • 30. 11. 2018 o 17:00 hod. - 1. ustanovujúce zasadnutie OZ - uznesenie ( klikni na odkaz)
 • 06. 12. 2018 o 18:00 hod. - 2. zasadnutie OZ - uznesenie  (klikni na odkaz)
 • 28. 02. 2019 o 18:30 hod. - 3. zasadnutie OZ
 • 29.5.2019 
 • 14.9.2019
 • 6.12.2019
 • 6.5.2020 o 18:30 - 7. zasadnutie OZ
 • 9.9.2020 o 18.30 hod. - 8. zasadnutie OZ
 • 26.11.2020 o 18:00 hod. - 9. zasadnutie OZ
 • 6.12.2020 o 15:00 hod. -10. zasadnutie OZ
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 • Ing. Martina Chrančoková, PhD.
 • Jitka Jablonská
 • Tomáš Kmeťo
 • Mgr. Róbert Kling