Separovaný odpad

Harmonogram triedeného zberu 2. polrok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
za rok 2019:   48,04 % (medziročný nárast o 9,31%).

Harmonogram triedeného zberu 1. polrok 2020

                                         Obec Jesenské


                                                      Triedený odpad 1.polrok 2020


                                         Január             Február             Marec           Apríl            Máj              Jún


Plasty, kov, VKM 
Žlté vrecia                          20                     13                    12                 23                21                12


Sklo 1100 l
Kontajner                            9                                                4                                      21  


Papier 
Modré vrecia                                                                                                                14  POZOR!!!

Zmena v spôsobe separovania odpadu:

Platná od 01. 02. 2019 
  • plasty, kovy a tetrapak -  žlté vrece  (všetky komodity spolu, 1x mesačne)

- určitú dobu budú tolerované aj vrecia iných farieb z predošlého separovania

  • papier - modré vrece  ( 2x ročne)
  • sklo - kontajner v obci  ( zelené nádoby, umiestnené vedľa budovy obecného úradu)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia - klikni na odkaz


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

za rok 2018:   38,73%


V našej obci separujeme:

  • sklo - zelené vrece
  • kovy - červené vrece
  • plasty - žlté vrece
  • papier - modré vrece
  • tetrapak - priesvitné vrece
Farebné vrecia na separovaný odpad

Vytriedené komodity v príslušnej farbe vreca vyložiť v deň vývozu pred dom. Na výmenu obdržíte čisté vrece. Obecný úrad má zakúpené vrecia pre prípad potreby občanov.

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu,

šetrí prírodné zdroje a energiu.

Drobný  elektroodpad a batérie

  • Zberný kontajner (E-box) sa nachádza v budove Obecného úradu.
Zberný kontajner (E-box)

Veľký elektroodpad

  • Odvoz na objednávku.