Separovaný odpad

POZOR!!!

Zmena v spôsobe separovania odpadu:

Platná od 01. 02. 2019 
  • plasty, kovy a tetrapak -  žlté vrece  (všetky komodity spolu, 1x mesačne)

- určitú dobu budú tolerované aj vrecia iných farieb z predošlého separovania

  • papier - modré vrece  ( 2x ročne)
  • sklo - kontajner v obci  ( od apríla)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia - klikni na odkaz

Harmonogram vývozov separovaného odpadu 2019

Február:

04. 02. 2019 - sklo

14. 02. 2019 - plasty, kovy, tetrapak

Marec:

14. 03. 2019 - plasty, kovy, tetrapak


V našej obci separujeme:

  • sklo - zelené vrece
  • kovy - červené vrece
  • plasty - žlté vrece
  • papier - modré vrece
  • tetrapak - priesvitné vrece
Farebné vrecia na separovaný odpad

Vytriedené komodity v príslušnej farbe vreca vyložiť v deň vývozu pred dom. Na výmenu obdržíte čisté vrece. Obecný úrad má zakúpené vrecia pre prípad potreby občanov.

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu,

šetrí prírodné zdroje a energiu.

Drobný  elektroodpad a batérie

  • Zberný kontajner (E-box) sa nachádza v budove Obecného úradu.
Zberný kontajner (E-box)

Veľký elektroodpad

  • Odvoz na objednávku.