Separovaný odpad

Harmonogram vývozov separovaného odpadu 2019

December:

18. 12. 2019 - plasty,kovy, tetrapak = žlté vrece

November:

21. 11. 2019 - plasty, kovy, tetrapak = žlté vrece

05. 11. 2019 - sklo = kontajner v obci

04. 11. 2019 - papier = modré vrece

Október:

17. 10. 2019 - plasty, kovy, tetrapak = žlté vrece

September:

12. 09. 2019 - plasty, kovy, tetrapak = žlté vrece

August:

15. 08. 2019 - plasty, kovy, tetrapak = žlté vrece

07. 08. 2019 - sklo = kontajner v obci 

 Júl:

12. 07. 2019 - plasty, kovy, tetrapak = žlté vrece

Jún: 

14. 06. 2019 - plasty, kovy, tetrapak  =  žlté vrece

Máj: 

13. 05. 2019 - plasty, kovy, tetrapak  =  žlté vrece

06. 05. 2019 - Sklo  =  kontajner v obci

03. 05. 2019 - papier  =  modré vrece

Apríl:

11. 04. 2019 - plasty, kovy, tetrapak  =  žlté vrece

Marec:

14. 03. 2019 - plasty, kovy, tetrapak

Február:

04. 02. 2019 - sklo

14. 02. 2019 - plasty, kovy, tetrapak


POZOR!!!

Zmena v spôsobe separovania odpadu:

Platná od 01. 02. 2019 
  • plasty, kovy a tetrapak -  žlté vrece  (všetky komodity spolu, 1x mesačne)

- určitú dobu budú tolerované aj vrecia iných farieb z predošlého separovania

  • papier - modré vrece  ( 2x ročne)
  • sklo - kontajner v obci  ( zelené nádoby, umiestnené vedľa budovy obecného úradu)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia - klikni na odkaz


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

za rok 2018:   38,73%


V našej obci separujeme:

  • sklo - zelené vrece
  • kovy - červené vrece
  • plasty - žlté vrece
  • papier - modré vrece
  • tetrapak - priesvitné vrece
Farebné vrecia na separovaný odpad

Vytriedené komodity v príslušnej farbe vreca vyložiť v deň vývozu pred dom. Na výmenu obdržíte čisté vrece. Obecný úrad má zakúpené vrecia pre prípad potreby občanov.

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu,

šetrí prírodné zdroje a energiu.

Drobný  elektroodpad a batérie

  • Zberný kontajner (E-box) sa nachádza v budove Obecného úradu.
Zberný kontajner (E-box)

Veľký elektroodpad

  • Odvoz na objednávku.