Separovaný odpad

Spôsob separovania odpadu platný od 1.2.2019

  • plasty, kovy a tetrapak -  žlté vrece  (všetky komodity spolu)
  • papier - modré vrece  
  • sklo - kontajner vedľa budovy obecného úradu 

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia - klikni na odkaz

Vytriedené komodity v príslušnej farbe vreca vyložiť v deň vývozu pred dom. Na výmenu obdržíte čisté vrece. Obecný úrad má zakúpené vrecia pre prípad potreby občanov.

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu,

šetrí prírodné zdroje a energiu.

Drobný  elektroodpad a batérie

  • Zberný kontajner (E-box) sa nachádza v budove Obecného úradu.
Zberný kontajner (E-box)

Veľký elektroodpad

  • Odvoz na objednávku.