Separovaný odpad

Aktuálny harmonogram vývozu separovaného odpadu - súbor na stiahnutie

V našej obci separujeme:

  • sklo - zelené vrece
  • kovy - červené vrece
  • plasty - žlté vrece
  • papier - modré vrece
  • tetrapak - priesvitné vrece
Farebné vrecia na separovaný odpad

Vytriedené komodity v príslušnej farbe vreca vyložiť v deň vývozu pred dom. Na výmenu obdržíte čisté vrece. Obecný úrad má zakúpené vrecia pre prípad potreby občanov.

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu,

šetrí prírodné zdroje a energiu.

Drobný  elektroodpad a batérie

  • Zberný kontajner (E-box) sa nachádza v budove Obecného úradu.
Zberný kontajner (E-box)

Veľký elektroodpad

  • Odvoz na objednávku.