Komunálny odpad

Žetónový systém v obci Jesenské v roku 2022

Na vývoz odpadu používame žetónový systém. Na obecnom úrade občan uhradí poplatok za vývoz odpadu a obdrží žetón so súpisným číslom domu. Občan má na výber použitie vlastnej kuka nádoby alebo zapožičanie obecného kontajnera. Následne obecný kontajner vrátiť na obecný úrad!

1 žetón = 1 kuka nádoba

120 l kuka nádoba = 5€ / vývoz
1 100 l kontajner = 45€- € / vývoz
Každá taška alebo vrece mimo kuky sa počíta za ďaľší vývoz
a je potrebný ďaľší žetón =  5€ € /vývoz

V deň vývozu je potrebné žetón pripevniť na kuka nádobu alebo kontajner.

Žetóny je potrebné minúť do konca roka!

„Čistota obce je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v nej žijú“