Komunálny odpad

Pozor, zmena!!!

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční

25. 04. 2019, vo štvrtok!!!


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
za rok 2018: 38,73% 

- klikni na odkaz

Aktuálny harmonogram vývozu komunálneho odpadu - súbor na stiahnutie

Žetónový systém

Na vývoz odpadu používame žetónový systém. Na obecnom úrade občan uhradí poplatok za vývoz odpadu a obdrží žetón so súpisným číslom domu. Občan má na výber použitie vlastnej kuka nádoby alebo zapožičanie obecného kontajnera. Následne obecný kontajner vrátiť na obecný úrad!

1 žetón = 1 kuka nádoba

120 l kuka nádoba = 2,50 / vývoz
1 100 l kontajner = 10,- € / vývoz
Každá taška alebo vrece mimo kuky sa počíta za ďaľší vývoz
a je potrebný ďaľší žetón =  2,50 € /vývoz

V deň vývozu je potrebné žetón pripevniť na kuka nádobu alebo kontajner.

Žetón na kuka nádobu
Žetón na kontajner

Žetóny je potrebné minúť do konca roka!

„Čistota obce je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v nej žijú“