Pokyny k testovaniu na COVID 19 v obci Iňa dňa 23.1.2023

Vážení občania, v súvislosti s celoplošným testovaním Vás informujeme, že  testovanie sa uskutoční dňa 23. januára 2021 teda len v sobotu.


Testovanie bude prebiehať od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
od 13:00 hod. do 18:00 hod.
od 18:30 hod. do 20:00 hod.,


- Deti a mládež vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, ktorému bude
odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.


· Testovanie sa neodporúča deťom do 10 rokov, seniorom nad 65 rokov, občanom ktorí sú v karanténe a
občanom ktorí prekonali ochorenie COVID 19 a majú o tom doklad od lekára nie starší ako 3 mesiace.


· K registrácii na testovanie budete potrebovať, občiansky preukaz. Deti ktoré ho ešte nemajú, kartičku
poistenca.


· V našej obci bude zriadené jedno odberné miesto v priestoroch kultúrneho domu.
Odporúčame obyvateľom využiť časový harmonogram pre testovanie podľa čísla domu:

K odbernému miestu pristupujtev ochrannom rúšku s dodržaním odstupu 2 metre.

Prosíme o dodržiavanie pokynovpersonálu zabezpečujúceho testovanie.


Uprednostnení budú občaniaobce Iňa a Jesenské s trvalým a prechodným pobytom

Obec Jesenské má naplánovaný čas na testovanie od 17:00.