Harmonogram separovaného zberu na 1. polrok 2021

Milí občania, zverejňujeme harmonogram pre zber odpadu na 1. polrok 2021 v obci Jesenské. Harmonogram bude vyvesený aj na novú úradnú tabuľu pred obecným úradom.

Tu je link na stiahnutie:

Harmonogram separovaného zberu na 1.polrok 2021