Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vec

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

 

v celom katastrálnom území okresu LEVICE

 

dňom 09.06.2020 od 08:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   pplk. Ing. Miroslav Rapčan v.r.

                                                                                                  riaditeľ