Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2019

Obec Jesenské v súlade so zákonom č. 329/2018 Z.Z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019  je 48,04 %.(medziročný nárast o 9,31%)