Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania ŽSR.