Harmonogram triedeného zberu 1. polrok 2020

Platná od 01. 02. 2019

Viac na stránke: Separovanie ( v bočnom menu)