Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 14. 9. 2019 bude zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jesenské. 

Začiatok o 18:00 hod. 

Program:

  1. Zahájenie
  2. Tekov Hont - prezentácia podkladov k danej výzve
  3. Čerpanie finančných prostriedkov z MF SSR. 
  4. Obec roka - vyhodnotenie 
  5. Tesco (výzva) - vyhodnotenie 
  6. Verejné osvetlenie 
  7. Rôzne 
  8. Záver