Projekt Gesto pre mesto

Náš projekt Vzdelávacie miesto v prírode v Jesenskom postúpil do verejného hlasovania.

Zabezpečme mu  čo najviac hlasov:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/levice/5081