Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 29. 05. 2019 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva, na obecnom úrade o 18:30 hod.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Dotácia MF SR - realizácia

3. Vyjadrenie projektanta

4. Vyhodnotenie brigád za mesiac Marec a Máj

5. Dni obce - organizačné pokyny

6. Rôzne

7. Diskusia