Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jesenskom, dňa 30. 11. 2018 o 17:00 hod

 Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstvaklikni na odkaz