Lavicové sety pre posedenia na Jesenskom

Obec zakúpila z projektu Tesco stoly a lavice pre posedenia na akciách v Jesenskom. Oplatilo sa.