Pozor, zmena!!!

Vyvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 

25. 04. 2019, vo Štvrtok!!!