Odpis vodomerov, dňa 25. 02. 2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Levice

oznamuje občanom, že dňa 25.02.2019 uskutoční v čase od 15.00 – 16.00 hod odpis vodomerov.

Poverený pracovník žiada o prístup ku každému vodomeru.