Pozor, zmena v spôsobe separovania odpadu!!!

Platná od 01. 02. 2019

Viac na stránke: Separovanie ( v bočnom menu)