Voľby do európskeho parlamentu 2019

Obec Jesenské

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:    Elvíra Šáriová

Tel. kontakt:                                                        036 6398108

Email:                                                                   starostkaobecjesenske@gmail.com

Informácia pre voliča - klikni na odkaz