Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

OBEC JESENSKÉ

Počet volebných okrskov:                        1

Presná adresa volebnej miestnosti:     Obecný úrad

                                                                   935 36

                                                                   Jesenské č. 28

E-mailová adresa:                                    starostkaobecjesenske@gmail.com

- pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

- pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie:  Elvíra Šáriová

Tel. kontakt:                                                  036/6398108

E-mail:                                                           starostkaobecjesenske@gmail.com

----

Informácia pre voliča - klikni na odkaz